AKTUALNOŚCI

SEKCJE

PROGRAM

REJESTRACJA

ABSTRAKTY

ZDJĘCIA

PRZEWODNICZĄCY SEKCJI

S01. CHEMIA ORGANICZNA I BIOORGANICZNA
 • Prof. dr hab. inż. Artur Mucha - Politechnika Wrocławska
 • Dr hab. inż. Elżbieta Wojaczyńska - Politechnika Wrocławska
S02. CHEMIA NIEORGANICZNA I BIONIEORGANICZNA
 • Dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka - Uniwersytet Wrocławski
 • Dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. UG - Uniwersytet Gdański
S.03 CHEMIA KOORDYNACYJNA, METALOORGANICZNA I SUPRAMOLEKULARNA
 • Dr hab. Zofia Janas, prof. UWr - Uniwersytet Wrocławski
 • Dr hab. Piotr Młynarz, prof. PWr - Politechnika Wrocławska
S.04 CHEMIA POLIMERÓW I BIOPOLIMERÓW
 • Prof. dr hab. Andrzej Gałęski - Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN Łódź
 • Prof. dr hab. inż. Henryk Galina - Politechnika Rzeszowska
S.05 TECHNOLOGIA CHEMICZNA
 • Dr hab. inż. Piotr Rutkowski - Politechnika Wrocławska
S.06 CHEMIA FIZYCZNA I ELEKTROCHEMIA
 • Prof. dr hab. Maria Grzeszczuk - Uniwersytet Wrocławski
 • Prof. dr hab. inż. Bogdan Szczygieł - Politechnika Wrocławska
 • Dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr - Uniwersytet Wrocławski
S.07 CHEMIA TEORETYCZNA I OBLICZENIOWA
 • Dr hab. Robert Wieczorek, prof. UWr - Uniwersytet Wrocławski
 • Dr hab. inż. Robert Góra - Politechnika Wrocławska
S.08 KATALIZA I CHEMIA POWIERZCHNI
 • Prof. dr hab. Leszek Kępiński - Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN Wrocław
S.09 CHEMIA ANALITYCZNA I ŚRODOWISKOWA
 • Dr hab. inż. Pawel Pohl, prof PWr - Politechnika Wrocławska
S.10 CHEMIA MEDYCZNA I FARMACEUTYCZNA
 • Dr hab. Justyna Brasuń - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
S.11 CHEMIA STRUKTURALNA I KRYSTALOGRAFIA
 • Dr hab. Krzysztof Ejsmont, prof. UO -Uniwersytet Opolski
S.12 BIOTECHNOLOGIA I CHEMIA ŻYWNOŚCI
 • Dr hab. inż. Ewa Żymańczyk-Duda, prof. PWr - Politechnika Wrocławska
S.13 NANOMATERIAŁY I CHEMIA MATERIAŁOWA
 • Prof. dr hab. Wiesław Stręk - Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN Wrocław
S.14 CHEMIA BIOLOGICZNA
 • Prof. dr hab. Artur Krężel - Uniwersytet Wrocławski
S.15 SEKCJA POŚWIĘCONA Marii Curie-Skłodowskiej
 • Dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek, prof. UMCS - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin
 • Dr hab. Adam W. Marczewski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
S.16 DYDAKTYKA I HISTORIA CHEMII
 • Prof. dr hab. Hanna Gulińska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Mgr Krystyna Gans - Sekcja dydaktyki PTChem Oddział Wrocławski
S.17 FORUM MŁODYCH
 • Dr hab. Jacek Lipok, prof. UO - Uniwersytet Opolski
 • Prof. dr hab. inż. Marek Bryjak - Politechnika Wrocławska