AKTUALNOŚCI

SEKCJE

PROGRAM

REJESTRACJA

ABSTRAKTY

ZDJĘCIA

KOMITET NAUKOWY

PRZEWODNICZĄCY
 • Prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski - Politechnika Wrocławka
 • Prof. dr hab. inż. Kazimiera A. Wilk - Politechnika Wrocławska
CHEMIA ORGANICZNA I BIOORGANICZNA
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Skarżewski - Politechnika Wrocławska
 • Prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk - Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
 • Prof. dr hab. Henryk Koroniak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
CHEMIA NIEORGANICZNA I BIONIEORGANICZNA
 • Prof. dr hab. Henryk Kozłowski - Uniwersytet Wrocławski
 • Prof. dr hab. inż. Danuta Michalska-Fąk - Politechnika Wrocławska
 • Prof. dr hab. Piotr Sobota - Uniwersytet Wrocławski
CHEMIA KOORDYNACYJNA, METALOORGANICZNA I SUPRAMOLEKULARNA
 • Prof. dr hab. Cyryl Lechosław Latos-Grażyński - Uniwersytet Wrocławski
 • Prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński - Uniwersytet Gdański
CHEMIA POLIMERÓW I BIOPOLIMERÓW
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Trochimczuk - Politechnika Wrocławska
 • Prof. dr hab. inż. Henryk Galina - Politechnika Rzeszowska
 • Prof. dr hab. Stanisław Słomkowski - Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN Łódź
TECHNOLOGIA CHEMICZNA
 • Prof. dr hab. inż. Henryk Górecki - Politechnika Wrocławska
 • Prof. dr hab. inż. Juliusz Pernak - Politechnika Poznańska
 • Prof. dr hab. inż. Jan Hupka - Politechnika Gdańska
CHEMIA FIZYCZNA I ELEKTROCHEMIA
 • Prof. dr hab. inż. Elżbieta Frąckowiak -Politechnika Poznańska
 • Prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki - Politechnika Gdańska
 • Prof. dr hab. inż. Szczepan Roszak - Politechnika Wrocławska
CHEMIA TEORETYCZNA I OBLICZENIOWA
 • Prof. dr hab. inż. Piotr Paneth - Politechnika Łódzka
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Bartkowiak - Politechnika Wrocławska
KATALIZA I CHEMIA POWIERZCHNI
 • Prof. dr hab. Małgorzata Witko - Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN Kraków
 • Prof. dr hab. Lucyna Hołysz - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • Prof. dr hab. Piotr Warszyński - Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN Kraków
CHEMIA ANALITYCZNA I ŚRODOWISKOWA
 • Prof. dr hab. Bogusław Buszewski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Toruń
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik - Politechnika Gdańska
 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka - Politechnika Warszawska
 • Prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek - Uniwersytet Opolski
CHEMIA MEDYCZNA I FARMACEUTYCZNA
 • Prof. dr hab. inż. Ryszard Andruszkiewicz - Politechnika Gdańska
 • Prof. dr hab. inż. Roman Gancarz - Politechnika Wrocławska
 • Prof. dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk - Uniwersytet Wrocławski
CHEMIA STRUKTURALNA I KRYSTALOGRAFIA
 • Prof. dr hab. Ilona Turowska-Tyrk - Politechnika Wrocławska
 • Prof. dr hab. Leszek Ciunik - Uniwersytet Wrocławski
BIOTECHNOLOGIA I CHEMIA ŻYWNOŚCI
 • Prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz - Politechnika Łódzka
 • Prof. dr hab. Jacek Otlewski - Uniwersytet Wrocławski
NANOMATERIAŁY I CHEMIA MATERIAŁOWA
 • Prof. dr hab. inż. Marek Samoć - Politechnika Wrocławska
 • Prof. dr hab. inż. Adam Proń - Politechnika Warszawska
CHEMIA BIOLOGICZNA
 • Prof. dr hab. Marcin Drąg - Politechnika Wrocławska
 • Prof. dr hab. Jan Potempa - Uniwersytet Jagieloński
DYDAKTYKA I HISTORIA CHEMII
 • Prof. dr hab. Hanna Gulińska - Uniwersytet im Adama Mickiewicza, Poznań
 • Prof. dr hab. Ludwik Komorowski - Politechnika Wrocławska
 • Prof. dr hab. Halina Lichocka - Instytut Historii Nauki im Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN Warszawa
FORUM MŁODYCH
 • Prof. dr hab. Jacek Lipok, prof. UO - Uniwersytet Opolski
PREZYDIUM ZG PTChem
 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski - Uniwersytet Gdański
 • Prof. dr hab. Piotr Bałczewski - CBMM PAN Łódź
 • Prof. dr hab. Andrzej Dworak - CMPW PAN Zabrze
 • Prof. dr hab. Izabela Nowak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski - Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej, Lublin
 • Dr hab. inż. Anna Dołęga, prof. PG - Politechnika Gdańska
 • Dr hab. Rafał Latajka, prof. PWr - Politechnika Wrocławska
 • Dr hab. Jacek Lipok, prof. UO - Uniwersytet Opolski
 • Dr hab. inż. Izabela Madura - Politechnika Warszawska

  PRZEWODNICZĄCY SEKCJI

  S01. CHEMIA ORGANICZNA I BIOORGANICZNA
  • Prof. dr hab. inż. Artur Mucha - Politechnika Wrocławska
  • Dr hab. inż. Elżbieta Wojaczyńska - Politechnika Wrocławska
  S02. CHEMIA NIEORGANICZNA I BIONIEORGANICZNA
  • Dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka - Uniwersytet Wrocławski
  • Dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. UG - Uniwersytet Gdański
  S.03 CHEMIA KOORDYNACYJNA, METALOORGANICZNA I SUPRAMOLEKULARNA
  • Dr hab. Zofia Janas, prof. UWr - Uniwersytet Wrocławski
  • Dr hab. Piotr Młynarz, prof. PWr - Politechnika Wrocławska
  S.04 CHEMIA POLIMERÓW I BIOPOLYMERÓW
  • Prof. dr hab. Andrzej Gałęski - Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN Łódź
  • Prof. dr hab. inż. Hentyk Galina - Politechnika Rzeszowska
  S.05 TECHNOLOGIA CHEMICZNA
  • Dr hab. inż. Piotr Rutkowski - Politechnika Wrocławska
  S.06 CHEMIA FIZYCZNA I ELEKTROCHEMIA
  • Prof. dr hab. Maria Grzeszczuk - Uniwersytet Wrocławski
  • Prof. dr hab. inż. Bogdan Szczygieł - Politechnika Wrocławska
  • Dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr - Uniwersytet Wrocławski
  S.07 CHEMIA TEORETYCZNA I OBLICZENIOWA
  • Dr hab. Robert Wieczorek, prof. UWr - Uniwersytet Wrocławski
  • Dr hab. inż. Robert Góra - Politechnika Wrocławska
  S.08 KATALIZA I CHEMIA POWIERZCHNI
  • Prof. dr hab. Leszek Kępiński - Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN Wrocław
  S.09 CHEMIA ANALITYCZNA I ŚRODOWISKOWA
  • Dr hab. inż. Pawel Pohl, prof PWr - Politechnika Wrocławska
  S.10 CHEMIA MEDYCZNA I FARMACEUTYCZNA
  • Dr hab. Justyna Brasuń - Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  S.11 CHEMIA STRUKTURALNA I KRYSTALOGRAFIA
  • Dr hab. Krzysztof Ejsmont, prof. UO -Uniwersytet Opolski
  S.12 BIOTECHNOLOGIA I CHEMIA ŻYWNOŚCI
  • Dr hab. inż. Ewa Żymańczyk-Duda, prof. PWr - Politechnika Wrocławska
  S.13 NANOMATERIAŁY I CHEMIA MATERIAŁOWA
  • Prof. dr hab. Wiesław Stręk - Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN Wrocław
  S.14 CHEMIA BIOLOGICZNA
  • Prof. dr hab. Artur Krężel - Uniwersytet Wrocławski
  S.15 SEKCJA POŚWIĘCONA Marii Curie-Skłodowskiej
  • Dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek, prof. UMCS - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin
  • Dr hab. Adam W. Marczewski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
  S.16 DYDAKTYKA I HISTORIA CHEMII
  • Prof. dr hab. Hanna Gulińska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
  • Mgr Krystyna Gans - Sekcja dydaktyki PTchem Oddział Wrocław
  S.17 FORUM MŁODYCH
  • Dr hab. Jacek Lipok, prof. UO - Uniwersytet Opolski
  • Prof. dr hab. inż. Marek Bryjak - Politechnika Wrocławska