AKTUALNOŚCI

SEKCJE

PROGRAM

REJESTRACJA

ABSTRAKTY

ZDJĘCIA

IMPREZY FAKULTATYWNE

WYCIECZKA FAKULTATYWNA
15.00-17.30 Zwiedzanie ZOO (z Afrykarium), Ogrodu Japońskiego, Fontanna multimedialna, Hala Stulecia (z zewnątrz)

Istnieje możliwość udziału w wycieczce w dniach 18–20 września, koszt biletu 50 zł (płatne w Biurze Zjazdu). Uczestnicy Zjazdu zainteresowani udziałem w wycieczce proszeni są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w Biurze Zjazdu w czasie rejestracji.