AKTUALNOŚCI

SEKCJE

PROGRAM

REJESTRACJA

ABSTRAKTY

ZDJĘCIA

OPŁATA KONFERENCYJNA

Członkowie PTChemPozostali uczestnicy
Do 16.06 Po 16.06 Do 16.06Po 16.06
Pracownicy uczelni / instytutów naukowych/ instytucji przemysłowych950 PLN 1050 PLN1150 PLN1250 PLN
Jednodniowy koszt uczestnictwa 550 PLN650 PLN650 PLN750 PLN
Opłaty ulgowe
Nauczyciele nieakademiccy, doktoranci i asystenci [1] 650 PLN 750 PLN 750 PLN850 PLN
Studenci [2] 450 PLN550 PLN550 PLN650 PLN
Emeryci 300 PLN400 PLN450 PLN550 PLN
Osoba towarzysząca [3] 650 PLN750 PLN


Podane opłaty są kwotami netto

Do podanych kwot należy doliczyć podatek VAT wg stawki 23%, przy czym osoby finansujące udział w konferencji co najmniej w 70% ze środków publicznych, mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT jest przesłanie niezwłocznie po dokonaniu płatności oświadczenia w formie elektronicznej na adres: zgptchem@ch.pw.edu.pl o finansowaniu udziału w konferencji ze środków publicznych, podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji.

Wzór oświadczenia można pobrać tutaj

Oryginał oświadczenia prosimy następnie przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16
00-227 Warszawa

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem ZG PTChem.

Uwagi:

[1]
Asystenci przed doktoratem do 35 roku życia. Doktoranci są zobowiązani do przedstawienia legitymacji doktoranckiej podczas rejestracji na Zjeździe.
[2]
Studenci są zobowiązani do przedstawienia legitymacji studenckiej podczas rejestracji na Zjeździe.
[3]
Osoby towarzyszące są uprawnione do korzystania ze wszystkich przywilejów uczestnika zjazdu (obiady, przerwy kawowe, imprezy towarzyszące i spotkanie koleżeńskie). Nie otrzymują jedynie materiałów zjazdowych.Opłata Zjazdowa obejmuje:

  • udział w obradach wszystkich sekcji tematycznych
  • materiały konferencyjne
  • obiady w zadeklarowanym okresie uczestnictwa (poniedziałek - czwartek)
  • przerwy kawowe
  • udział w spotkaniu towarzyskim po Walnym Zgromadzeniu (17.09.2017)
  • imprezy towarzyszące (Koncert - Kościół Uniwersytecki p.w. Najświętszego Imienia Jezusa; Bankiet konferencyjny - Strefa VIP, Stadion Miejski Wrocław; Koncert - Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu)


Opłata Zjazdowa nie obejmuje kosztów śniadań serwowanego na terenie obrad - w przypadku ich rezerwacji koszty w wysokości 20 PLN/dzień zostaną doliczone do opłaty za uczestnictwo.

W sprawie wystawienia faktur za uczestnictwo prosimy kontaktować się mailowo na adres: zgptchem@ch.pw.edu.pl

Opłatę za udział w 60 Zjeździe należy wpłacić na konto bankowe Zarządu Głównego PTChem.

Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16
00-227 Warszawa
Bank BGŻ Nr konta: 54 2030 0045 1110 0000 0261 6290
z dopiskiem: 60 Zjazd PTChem, Imię i Nazwisko (kwota)Ważne informacje
W przypadku wpłat zbiorczych prosimy o przesłanie na adres Biura Zarządu Głównego PTChem: biuro@ptchem.pl informacji o wszystkich osobach, których dotyczy przelew: podanie Imion i Nazwisk, numerów kart członkowskich z wyszczególnieniem wysokości każdej z osobna opłaty zjazdowej. O wysokości opłaty zjazdowej decydować będzie termin wpłaty na konto PTChem, a nie data rejestracji. W przypadku wpłat z „kont prywatnych” faktury będą wystawiane na życzenie. W terminie do 7 dni od daty dokonania przelewu prosimy o przesłanie danych do faktury na adres ZG PTChem: zgptchem@ch.pw.edu.pl W przypadku rezygnacji z udziału w 60 Zjeździe po 16.06.2017r. wpłaty dokonywane na konto PTChem nie będą zwracane . Uczestnicy są zobowiązani również wnieść opłaty za wszystkie zarezerwowane noclegi niezależnie od stopnia ich wykorzystania.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w czasie trwania obrad obok Biura 60 Zjazdu będzie działało także Biuro Zarządu Głównego PTChem i będzie możliwe uregulowanie ewentualnych dopłat oraz składek członkowskich.