AKTUALNOŚCI

SEKCJE

PROGRAM

REJESTRACJA

ABSTRAKTY

ZDJĘCIA

WYSTĄPIENIA USTNE I POSTERY


Wystąpienia ustne
Sale, w których będą odbywać się obrady Zjazdu, wyposażone są w komputery stacjonarne lub laptopy z systemem Windows i pakietem MS Office (w tym PowerPoint). Prosimy o dostarczenie prezentacji na nośniku (np. pamięć USB) osobie obsługującej sprzęt co najmniej 20 minut przed rozpoczęciem sesji. Osoby pragnące używać własnego laptopa proszone są o zgłoszenie tego z odpowiednim wyprzedzeniem. Użytkowników Apple'a prosimy o zabranie przejściówki do podłączenia MiniDisplay Port do VGA (może nie być dostępna w niektórych salach). Prosimy o wcześniejszy kontakt w przypadku szczególnych wymagań, takich jak dostęp do Internetu, używanie plików dźwiękowych itp.

Postery
Sesje posterowe 60 Zjazdu PTChem zaplanowane zostały w budynku Biblioteki Elektronicznej (BIBLIOTECH) Politechniki Wrocławskiej przy placu Grunwaldzkim 11. Maksymalny rozmiar posteru to 120 cm (wysokość) x 90 cm (szerokość). Szpilki do mocowania posterów zapewniają organizatorzy.
Wyjątkiem jest sesja posterowa Sekcji Chemii Fizycznej i Elektrochemii, która podobnie jak obrady sekcji odbędzie się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 14. W przypadku tej sesji tablice mają wymiar 110x105 cm.

Uprzejmie informujemy, że postery będzie można wywieszać dnia 18 września (poniedziałek) oraz 19 września (wtorek) od godziny 10:00.
Prosimy uczestników sesji posterowych o usunięcie swoich posterów po zakończeniu sesji. Pozostawione postery zostaną sciągnięte i zmagazynowane w sali 07, budynek D-21. Po zakończeniu sesji posterowych wszystkie pozostawione postery zostaną przeniesione do budynku C-13 i umieszczone w recepcji zjazdu.
Wyjątek stanowi sesja posterowa sekcji S06 (Chemia Fizyczna i Elektrochemia), która odbędzie się na Uniwersytecie Wrocławskim. Postery prezentowane w tej sesji mogą być wywieszone w poniedziałek 18 września i prezentowane do środy 20 września.