AKTUALNOŚCI

SEKCJE

PROGRAM

REJESTRACJA

ABSTRAKTY

ZDJĘCIA

AKTUALNOŚCIOgólnopolski Konkurs Filmowy
Wykorzystanie dorobku naukowego Mari Skłodowskiej-Curie w nauce i w życiu codziennym


60. Zjazd PTCh Wrocław, 18 września 2017r.

Organizatorzy:
1. Sekcja Dydaktyki Chemii wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego
2. Zakład Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej
3. Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS
Fundatorzy nagród: Tako Media Sp. z o.o. Sp. K.


Laureaci Konkursu:
I MIEJSCE
Tytuł Filmu: Droga do sukcesu (Standing in the hall of fame)
Autorzy: Uczniowie Powiatowego Gimnazjum Dwujęzycznego w Kłodzku
1. Karolina Cudzich
2. Marta Gęborys
3. Emilia Zwierzchowska
Opiekun koła filmowego: mgr inż. Anna Pajdak, nauczyciel chemii Liceum Ogólnokształcące im. W. Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich

II MIEJSCE
Tytuł filmu: Rozmowa dnia z panią Marią
Autor: Wojciech Raś, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie

III MIEJSCE
Tytuł filmu: Rad i polon w medycynie
Autorzy: uczniowie Gimnazjum Nr 9 im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu
1. Rafał Forgacz
2. Kajetan Mieloch
Opiekun koła filmowego: mgr Stanisława Dudek, nauczyciel chemii Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wrocławiu


ZNALEZIONO OKULARY KOREKCYJNE
Znaleziono Okulary korekcyjne. Są one do odebrania u Prof. Rafała Latajki. Możliwy jest kontakt e-mail (60ptchem@pwr.edu.pl)

Program 60 Zjazdu PTChem (20.09.2017) - PDF

Zmiany w programie 60 Zjazdu PTChem (15.09.2017)


Materiały Zjazdowe 60 Zjazdu PTChem (13.09.2017) - PDF (25 MB)
Materiały Zjazdowe będą dostępne jedynie w wersji elektronicznej na stronie Zjazdu oraz na nośniku USB, który otrzyma każdy z uczestników Zjazdu.

Sprawy organizacyjne - PDF

Imprezy towarzyszące - PDF

Ramowy plan Zjazdu - PDF

Komunikaty Sekcji Dydaktyki Chemii - PDF

CEREMONIA ZAMKNIĘCIA
UWAGA ZMIANA: Ceremonia zamknięcia 60 Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego odbędzie się w dniu 21 września 2017 roku o godz. 11.30 w sali 1.31, w budynku Zintegrowanego Centrum Studenckiego Politechniki Wrocławskiej (budynek C-13) zamiast w Auli im Jana Pawła II mieszczącej się w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24A

AKTUALIZACJA PROGRAMU ZJAZDU
Poster TERMOCHEMICZNY ROZKŁAD ODPADÓW TEKSTYLNYCH POLIESTROWYCH - PDF i TERMOCHEMICZNY ROZKŁAD ODPADÓW TEKSTYLNYCH POLIAMIDOWYCH - PDF

POSTERY
Istnieje możliwość opublikowania posterów (jako pliki pdf) na stronie 60 Zjazdu PTChem. W tej sprawie proszę o kontakt z Biurem Zjazdu (ptchem@pwr.edu.pl)

DOSTĘP DO INTERNETU
Na terenie budynku zintegrowanego Centrum Studenckiego PWr (Bud. C-13) oraz BIBLIOTECH (Bud. D-21) będzie dostęp do sieci Wi-fi, które umożliwia dostęp do Internetu. Informację o sieci Wi-Fi są dostępne w recepcji.

WYSTĄPIENIE/PREZENTACJA - FIRMA SHIM-POL
W dniu 19 września (wtorek) o godz. 16.00 w sali 1.28 (Zintegrowane Centrum Studenckie Politechniki Wrocławskiej - budynek C-13) podczas obrad sekcji S09 (Chemia Analityczna i Środowiskowa), odbędzie się wystąpienie Marcina Gawrysia (Shim-Pol A.M. Borzymowski), pt.
W pełni zautomatyzowany system do przygotowywania próbek do analiz diagnostycznych techniką LCMS.

AKTUALIZACJA PROGRAMU ZJAZDU
Zaktualizowano program zjazdu (13.09.2017). Program obecnie uwzględnia zmiany w sekcjach S08, S09, S13 i S17.

MIEJSCA PARKINGOWE
Dla uczestników Zjazdu zarezerwowano miejsca parkingowe przy budynku Zintegrowanego Centrum Studenckiego PWr (Bud. C-13), Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25 (gdzie mieścić się będzie Biuro Zjazdu i będzie się odbywać większość obrad). Wjazd na parking na hasło, które można uzyskać w Biurze Zjazdu

POSTERY
Uprzejmie informujemy, że postery będzie można wywieszać dnia 18 września (poniedziałek) oraz 19 września (wtorek) od godziny 10:00.
Prosimy uczestników sesji posterowych o usunięcie swoich posterów po zakończeniu sesji. Pozostawione postery zostaną sciągnięte i zmagazynowane w sali 07, budynek D-21. Po zakończeniu sesji posterowych wszystkie pozostawione postery zostaną przeniesione do budynku C-13 i umieszczone w recepcji zjazdu.
Wyjątek stanowi sesja posterowa sekcji S06 (Chemia Fizyczna i Elektrochemia), która odbędzie się na Uniwersytecie Wrocławskim. Postery prezentowane w tej sesji mogą być wywieszone w poniedziałek 18 września i prezentowane do środy 20 września.

Wyszukiwanie autorów w materiałach zjazdowych
Po otwarciu pliku PDF w programie Adobe Acrobat Reader (lub analogicznym) należy wybrać opcję Szukaj (Find) (lub kombinację klawiszy CTRL + F) i w otwartym okienku wpisać szukaną frazę.

Dania Wegetariańskie
Osoby, które wybrały dania wegetariańskie podczas rejestracji, proszone są o zgłoszenie tej informacji podczas odbioru dań na stołówce

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 rokuWielce Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Chemicznego,Szanowni Państwo,Uprzejmie zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków PTChem w dniu 17 września 2017 roku (niedziela) o godzinie 17.30 – pierwszy termin, 17.45 – drugi termin, do Wrocławia; Zgromadzenie odbędzie się w Zintegrowanym Centrum Studenckim Politechniki Wrocławskiej, sala 1.31., Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25.

Porządek obrad:

 1. Powitanie zebranych, wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz 2 protokolantów (prof. J. Błażejowski)
 2. Zaakceptowanie porządku obrad (przewodniczący WZ)
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTChem w roku 2016 (prof. J. Błażejowski
 4. 4. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej PTChem (prof. S. Witkowski)
 5. Sprawozdanie z działalności Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie PTChem za rok 2016 (mgr M.E. Rosen)
 6. Sprawozdania z działalności wydawnictw PTChem: Orbitala i Wiadomości Chemicznych za rok 2016 (prof. I. Madura, prof. Z. Latajka)
 7. Sprawozdanie z działalności Komitetu Olimpiady Chemicznej za rok 2016 (prof. M. Orlik)
 8. Plany działalności PTChem na lata 2017 i 2018 (prof. J. Błażejowski, prof. I. Madura)
 9. Sprawy wniesione przez członków PTChem (A. Dołęga)
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie posiedzenia (przewodniczący WZ, prof. J. Błażejowski)

 12. Z wyrazami szacunku,

  Prof. Anna Dołęga
  sekretarz
Wystąpienia ustne
Sale, w których będą odbywać się obrady Zjazdu, wyposażone są w komputery stacjonarne lub laptopy z systemem Windows i pakietem MS Office (w tym PowerPoint). Prosimy o dostarczenie prezentacji na nośniku (np. pamięć USB) osobie obsługującej sprzęt co najmniej 20 minut przed rozpoczęciem sesji. Osoby pragnące używać własnego laptopa proszone są o zgłoszenie tego z odpowiednim wyprzedzeniem. Użytkowników Apple'a prosimy o zabranie przejściówki do podłączenia MiniDisplay Port do VGA (może nie być dostępna w niektórych salach). Prosimy o wcześniejszy kontakt w przypadku szczególnych wymagań, takich jak dostęp do Internetu, używanie plików dźwiękowych itp.

Postery
Sesje posterowe 60 Zjazdu PTChem zaplanowane zostały w budynku Biblioteki Elektronicznej (BIBLIOTECH) Politechniki Wrocławskiej przy placu Grunwaldzkim 11. Maksymalny rozmiar posteru to 120 cm (wysokość) x 90 cm (szerokość). Szpilki do mocowania posterów zapewniają organizatorzy.
Wyjątkiem jest sesja posterowa Sekcji Chemii Fizycznej i Elektrochemii, która podobnie jak obrady sekcji odbędzie się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 14. W przypadku tej sesji tablice mają wymiar 110 cm (wysokość) x 105 cm (szerokość).W sprawie wystawienia faktur za uczestnictwo prosimy kontaktować się mailowo na adres: zgptchem@ch.pw.edu.pl