AKTUALNOŚCI

SEKCJE

PROGRAM

REJESTRACJA

ABSTRAKTY

ZDJĘCIA

MIKROSYMPOZJA


MikrosympozjumNazwaPrzewodniczący
M01 Kalorymetria i analiza termiczna


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na kolejne, trzecie Mikrosympozjum Kalorymetrii i Analizy Termicznej, które odbędzie się podczas 60 Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego we Wrocławiu. W ramach Mikrosympozjum przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące różnych kierunków zastosowań szeroko pojętych metod analizy termicznej. Kalorymetria i analiza termiczna stanowią podstawowe i powszechnie stosowane metody badania różnorodnych materiałów. Pozwalają na poznawanie mechanizmów i kinetyki przebiegu wielu procesów, prowadząc niejednokrotnie do innowacyjnych rozwiązań teoretycznych i praktycznych. Podczas Mikrosympozjum zaprezentowane zostaną w formie wykładów i posterów możliwości zastosowań metod termicznych w różnych obszarach badań. Spotkanie to będzie miejscem prezentacji własnych doświadczeń, jak również okazją do dyskusji w gronie specjalistów z różnych dziedzin.

Prof.dr hab. inż. Barbara Pacewska Politechnika Warszawska

Prof.dr hab. inż. Barbara Pacewska (PW)