AKTUALNOŚCI

SEKCJE

PROGRAM

REJESTRACJA

ABSTRAKTY

ZDJĘCIA

Program 60 Zjazdu PTChem (20.09.2017) - PDF
Szanowni Państwo, Uczestnicy 60 Zjazdu PTChem

W imieniu Komitetu Organizacyjnego pragnę serdecznie Państwu podziękować za wzięcie udziału w tej konferencji. Mamy nadzieję, ze wydarzenie to było dla Państwa interesujące w sensie merytorycznym, jak również dostarczyło wielu miłych wrażeń.
Dr hab. Rafał Latajka, Prof. PWr
Przewodniczący KO 60 Zjazdu PTChemJuż 17 września rozpoczynamy jubileuszowy, 60 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Zaplanowaliśmy bogaty program naukowy i zróżnicowane imprezy towarzyszące. Wyjątkowo dużo w programie znalazło się wykładów plenarnych, które wygłoszą laureaci medali przyznawanych przez Polskie Towarzystwo Chemiczne oraz zaproszeni zagraniczni goście Zjazdu. Obrady odbywać się będą w ramach siedemnastu sekcji i jednego mikrosympozjum. W sposób szczególny chcielibyśmy zaprosić do udziału w specjalnych sesjach dedykowanych wybitnym postaciom polskiej chemii obchodzącym w tym roku jubileusze. W ramach Sekcji Chemii Fizycznej i Elektrochemii w poniedziałek odbędzie się cykl wykładów związanych z 90. rocznicą urodzin prof. dr. hab. Lucjana Sobczyka z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Z kolei dwie sesje wtorkowe Sekcji Chemii Organicznej i Bioorganicznej poświęcone będą świętującym 80 urodziny prof. dr. hab. Marianowi Mikołajczykowi z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi oraz prof. dr. hab. inż. Jackowi Młochowskiemu z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.


Już na naszej stronie pojawił się szczegółowy program Zjazdu, obejmujący blisko 400 wykładów i komunikatów oraz dwie sesje posterowe. Chętnych do wygłoszenia wystąpień ustnych było tak wielu, że części z nich zmuszeni byliśmy zaproponować prezentację ich wyników właśnie w formie plakatowej. Prosimy o zrozumienie tej sytuacji, w przeciwnym wypadku bylibyśmy zmuszeni wydłużyć nasze spotkanie z chemią we Wrocławiu co najmniej do piątku.
Komitet Organizacyjny 60 Zjazdu PTChem

Tradycyjnie Zjazdy PTChem kładą duży nacisk na prezentowanie badań naukowych mających charakter aplikacyjny, które są pomocne przy rozwiązywaniu problemów technologicznych. Takie podejście zaowocowało stale rosnącą liczbą uczestników reprezentujących przemysł. 60 Zjazd PTChem będzie wydarzeniem naukowym połączonym z akcją promocyjną najbardziej znaczących firm związanych z przemysłem chemicznym, dystrybucją jego produktów oraz zaopatrujących jednostki badawcze. Szczególny charakter Zjazdu, który mamy zaszczyt organizować we Wrocławiu, wynika nie tylko z jego jubileuszowego charakteru, ale przede wszystkim z faktu, że przypada on w 150 rocznicę urodzin wielkiej polskiej uczonej – Marii Skłodowskiej-Curie. Konferencja ta będzie zatem jednym z najważniejszych elementów obchodów tego jubileuszu.

Miejscem obrad 60 Zjazdu PTChem będą Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Program zjazdu obejmuje zarówno wykłady plenarne, które wygłoszą wybitni uczeni, laureaci medali i nagród, jak i wykłady sekcyjne, komunikaty ustne oraz sesje posterowe.
W przekonaniu, że jest to dla polskiej chemii jedno z najważniejszych wydarzeń w 2017 roku, serdecznie zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków Towarzystwa do udziału w 60 Zjeździe PTChem we Wrocławiu. Ufamy, że jego przebieg będzie w pełni odzwierciedlał hasło przewodnie tej konferencji „Chemia w mieście spotkań”.Komitet Organizacyjny 60 Zjazdu PTChem