AKTUALNOŚCI

SEKCJE

PROGRAM

REJESTRACJA

ABSTRAKTY

Termin nadsyłania zgłoszeń konferencyjnych upływa 30.06.2017

Termin nadsyłania abstraktów przedłużony został do 05.07.2017

Szanowni Państwo

W dniach 17–21 września 2017 roku odbędzie się we Wrocławiu 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. To coroczne spotkanie chemików jest wydarzeniem naukowym wysokiej rangi, organizowanym przez najważniejsze ośrodki badawcze w Polsce. Skupia każdorazowo od 800 do 1000 uczestników zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Tematyka konferencji obejmuje najnowsze osiągnięcia badawcze w dziedzinie chemii, które tym razem prezentowane będą w 16 sekcjach. Planowane są również trzy sesje specjalne oraz dyskusja panelowa na temat współpracy świata nauki z przemysłem.

Tradycyjnie Zjazdy PTChem kładą duży nacisk na prezentowanie badań naukowych mających charakter aplikacyjny, które są pomocne przy rozwiązywaniu problemów technologicznych. Takie podejście zaowocowało stale rosnącą liczbą uczestników reprezentujących przemysł. 60 Zjazd PTChem będzie wydarzeniem naukowym połączonym z akcją promocyjną najbardziej znaczących firm związanych z przemysłem chemicznym, dystrybucją jego produktów oraz zaopatrujących jednostki badawcze. Szczególny charakter Zjazdu, który mamy zaszczyt organizować we Wrocławiu, wynika nie tylko z jego jubileuszowego charakteru, ale przede wszystkim z faktu, że przypada on w 150 rocznicę urodzin wielkiej polskiej uczonej – Marii Skłodowskiej-Curie. Konferencja ta będzie zatem jednym z najważniejszych elementów obchodów tego jubileuszu.

Miejscem obrad 60 Zjazdu PTChem będą Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Program zjazdu obejmuje zarówno wykłady plenarne, które wygłoszą wybitni uczeni, laureaci medali i nagród, jak i wykłady sekcyjne, komunikaty ustne oraz sesje posterowe.
W przekonaniu, że jest to dla polskiej chemii jedno z najważniejszych wydarzeń w 2017 roku, serdecznie zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków Towarzystwa do udziału w 60 Zjeździe PTChem we Wrocławiu. Ufamy, że jego przebieg będzie w pełni odzwierciedlał hasło przewodnie tej konferencji „Chemia w mieście spotkań”.Komitet Organizacyjny 60 Zjazdu PTChem